Teori

Især to teorier har som tidligere nævnt indflydelse på tilgangen til behandling af stress: Trauma informed care og fleksibel hukommelse.

Trauma informed care

Konsekvenserne af traumerne er i fokus med trauma informed care-teorien. Teorien fokuserer på de langvarige effekter af traumer, og hvor vigtigt det er at være opmærksom på den indvirkning, de har på mennesker. Hvis man ikke bearbejder traumer kan det få forfærdelige konsekvenser såsom problemer med det mentale helbred, søvnproblemer, misbrug og endda mistet arbejdsfunktion, fordi man gradvist går i stå. At forstå, anerkende og reagere på alvorlige hændelsers effekt anses derfor som afgørende, så traumatiserede mennesker kan modtage den rette støtte, og ikke gentagne gange retraumatiseres med seriøse konsekvenser for både dem selv og mennesker omkring dem.

Se mere: http://www.traumainformedcareproject.org/index.php

Fleksibel hukommelse

Grunden til at KITE har en så markant effekt, er på grund af vores hukommelses fleksibilitet. Denne fleksibilitet gør det muligt at skabe distance til stressfulde, traumatiske hændelser gennem formning af narrativtet omkring det. Vi kan skabe såkaldte falske minder, og skubbe skadelige minder til side. Det altoverskyggende minde om traumet kan rekonstrueres ved at bruge naturlige processer i vores hjerne. Vores nuværende syn på os selv blander sig for eksempel med vores minder om os selv som børn. Et studie fra 1962-1996 viser denne effekt: 73 drenge på 14 år blev interviewet i 1962, hvor de så sig selv som generte. I 1996 var de blevet mere selvsikre mænd, og deres nuværende tilstand blev blandet med deres minde om deres tidligere jeg, fordi det stred imod deres nuværende selvopfattelse. De kunne godt huske sig selv som børn, men huskede det som om, at de altid havde været selvsikre mennesker. Så på trods af at alvorlige hændelser ikke kan slettes fra hukommelsen, så kan måden hvorpå vi mindes det påvirkes i en mere neutral retning. På den måde kan vi skabe distance til hændelser, som således ikke vil have en grundlæggende negativ indvirkning på os.

Se mere: http://www.jaacap.com/article/S0890-8567(09)66243-2/abstract

Jörg Albers

Essential Exposure Institute / Psykologisk kortidsterapi

arbejder indenfor klinisk psykologi, og

  • behandler mennesker i krise med effektiv psykoterapi. Mennesker, som har været udsat for alvorlige hændelser eller har enormt svært at tilpasse sig ændrede livsvilkår. Krisen kan såvel være akut opstået eller vedvarende.
  • uddanner fagpersonale i Prime Decluttering, Essential Exposure Treatment og REMAP
  • undersøger videnskabeligt effekten af behandlingen
  • følger MINIMAX-princippet. Minimal Intervention med maximal udbytte


linkedin

Kontakt

Essential Exposure Institute- Psykologisk Korttidsterapi

Alsion 2
6400 Sønderborg

Tlf: +45 20 88 18 40
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.